Svenska kraftnät söker en Site Manager Datacenter

Svenska kraftnät

Stockholm - 4 dagar sedan

neuvoo.com
Jobbeskrivning

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät har en mängd olika typer av IT-miljöer installerade i datacenter, teknikbodar och stamnätsstationer. I rollen som Site manager Datacenter ansvarar du för att dessa lokaler lever upp till verksamhetens högt ställda krav på tillgänglighet, säkerhet och robusthet.

Här får du möjligheten att inneha rollen som förvaltningsledare för det nyetablerade förvaltningsobjektet Datacenter och teknikutrymment! Vi arbetar efter förvaltningsstyrningsmodellen PM3 och du kommer tillhöra en enhet som består av 12 engagerade medarbetare som ansvarar för drift och utveckling av Svenska kraftnäts samhällsviktiga fiber- och kommunikationsnät.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Site manager kommer du främst att arbeta med operativa och strategiska frågor inom ditt ansvarsområde samt kravställning för de olika miljöer där IT-utrustning finns installerad, såsom exempelvis datacenter och teknikbodar.

Du ansvarar för driften av befintliga anläggningar, samt att dessa underhålls på bästa sätt och att nya anläggningar etableras enligt uppsatta krav, riktlinjer och praxis. En viktig del i rollen är att identifiera behov förbättringar inom ansvarsområdet och se till att dessa realiseras.

Du kommer att vara kravställare inom organisationen och mot externa leverantörer av tjänster riktad mot datacenter, teknikbodar, IT-lokaler i stationer och liknande.

I rollen ingår att ta fram riktlinjer för utförande av installationer och arbeten i datacenter och teknikbodar, och du styr också de entreprenörer som utför dessa arbeten. Det kommer att förekomma projekt- och uppdragsledning inom ditt ansvarsområde. Du kommer då att agera projektledare och driva arbetet enligt Svenska kraftnäts etablerade projektstyrningsmodell. I din roll som förvaltningsledare kommer du att ha många kontakter med interna såväl som externa parter.

Tjänsten kommer även att innefatta:
- Framtagning av förvaltningsplaner för berörda miljöer/anläggningar och ansvarar för livscykelhantering.
- Upphandling av nya datacenter och teknikutrymmen vid behov.
- Uppföljning av ingångna support- och underhållsavtal.
- Ta del av och hålla dig uppdaterad av interna och externa regelverk och krav samt implementera dessa i verksamheten.
- Ta fram riskanalyser.
- Omvärldsbevakning av utvecklingen inom ditt ansvarsområde.

Din bakgrund
Du ska ha relevant utbildning, exempelvis inom el, tele, IT, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du erfarenhet av:
- Tidigare arbete i liknande roll, till exempel som datahallsansvarig eller förvaltningsledare med inriktning mot datacenter.
- God förståelse för elinstallationer, kyla, och reservkraft.
- Arbetat med driftkritisk verksamhet.
- Erfarenhet av leverantörsstyrning.
- Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av projekt- eller personalledning och av arbete med ”gröna” datahallar och etablering av nya datacenter.

Dina personliga egenskaper
Som person är du kreativ och självgående, då du går in i ett nytt förvaltningsobjekt finns inte alla ramar på plats ännu utan du får möjlighet att vara med och påverka rollen och objektets innehåll.

Du har goda ledaregenskaper och har förmågan att skapa engagemang i de grupper och sammanhang du deltar i. Vidare har du en god kommunikativ förmåga, hög integritet och bedriver ditt arbete strukturerat. Du utför ditt arbete från en ett helhetsperspektiv och bidrar gärna med din kunskap, erfarenhet och infallsvinklar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Julia Möhlnhoff, tel. nr. 010-475 8343 alternativt Rekryterare Sofia Enoksson, tel. nr. 010-475 9773. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Relaterade tjänster
Svenska kraftnät

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät har en mängd olika typer av IT-miljöer installerade i...

Svenska Kraftnät

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät har en mängd olika typer av IT-miljöer installerade i...

Svenska Kraftnät

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och definiera framtidens kraftsystem i Sverige?...

Svenska Kraftnät

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och definiera framtidens kraftsystem i Sverige?...

Svenska Kraftnät

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?I Svenska kraftnäts strategi finns en målbild om att vi 2023 har en...

Svenska Kraftnät

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät söker nu dig som vill jobba med förvaltning av teknisk...

Svenska Kraftnät

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Driva de strategiska frågorna och utvecklingen avseende marknadsinformation,...

Manpower

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig...

Manpower

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig...

Manpower

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en...

Manpower

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en...

Svenska Kraftnät

Om jobbet Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Driva de strategiska frågorna och utvecklingen avseende...

Svenska Kraftnät

Om jobbet Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?I Svenska kraftnäts strategi finns en målbild om att vi 2023 har en...

Svenska Kraftnät

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och definiera framtidens kraftsystem i Sverige? Vi på...

Svenska Kraftnät

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Det händer mycket inom elbranschen i Sverige. Tranmissionsnätet behöver...

Svenska Kraftnät

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu dig som vill vara med på en spännande och ansvarsfull resa...

Svenska Kraftnät

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät erbjuder dig nu möjligheten att utgöra en viktig del i...

Svenska Kraftnät

Vi söker dig som vill vara en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet och bidra till att främja dammsäkerheten i Sverige. Svenska Kraftnät söker nu en utredare...

Manpower

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en...

Manpower

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en...

Meny