Linköpings kommun jobb Linköping

Sortera på: relevans - datum
Hittade 58 lediga platser

Undersköterska till Åleryd avd. K med inriktning medicinsk omvårdnad

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Dina arbetsuppgifter Hos oss får du arbeta med att tillgodose den enskildes individuella behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för de individer i behov av omfattande...

Linköping
6 minuter sedan

Elevassistenter till Ullevigrundsärskola

Om arbetsplatsen Ullevi grundsärskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startar nu sitt andra läsår och vi har ca 50 elever i vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter våra elevers behov. Ulleviskolan kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar...

Linköping
6 minuter sedan

Gruppchef Mark och exploatering

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Dina arbetsuppgifter Efter flera års expansion av Mark- och exploateringsenheten har vi genom omorganisation delat in enheten i två grupper och söker därför två nya gruppchefer. Tjänsterna är nya inom avdelningen och du kommer i...

Linköping
3 minuter sedan

Gruppchef till Stadsmiljöavdelningen

Om arbetsplatsen Som gruppchef på Stadsmiljöavdelningen får du verka mitt i händelsernas centrum för Linköpings kommun! Ett 60-tal ingenjörer, landskapsarkitekter, ekologer, förvaltare, färdtjänsthandläggare, administratörer och andra experter förverkligar stadsmiljön så att invånare samt närings-och föreningsliv får ut det bästa av kommunen. Vi ansvarar tillsammans för utveckling, drift,...

Linköping
4 minuter sedan

Gruppchef Detaljplanering

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Dina arbetsuppgifter Efter flera års expansion av Detaljplanenheten har vi genom omorganisation delat in enheten i två grupper och söker därför två nya gruppchefer. Tjänsterna är nya inom avdelningen och du kommer i denna roll få...

Linköping
6 minuter sedan

Bemanningsplanerare till BAS (bemanning, administration och schemaläggning)

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
5 minuter sedan

Vårdbiträde till hemtjänsten i Tannefors eller Ryd

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
2 minuter sedan

Verksamhetschef inom området LSS

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Dina arbetsuppgifterUppdraget som verksamhetschef innebär ett ledningsansvar för delverksamheter inom området. I detta ingår ansvar för...

Linköping
2 minuter sedan

HR-konsult inriktning arbetsrätt

Om Verksamhetsstöd och serviceTjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för...

Linköping
2 minuter sedan

Personlig assistent till nytt uppdrag

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
3 minuter sedan

Undersköterska till Ryds hemtjänst

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
3 minuter sedan

HR-konsult

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss. Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
3 minuter sedan

Verksamhetschefer till vårdboende

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
4 minuter sedan

Undersköterska till Tannefors hemtjänst

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
4 minuter sedan

Stödassistent till barn och ungdomsverksamhet i Ljungsbro

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
7 minuter sedan

Verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering av HR

Om KommunledningsförvaltningenTjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd och service till hela kommunen, näringsliv, organisationer samt kommunens politiska ledning.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera...

Linköping
7 minuter sedan

Stödassistent inom fritids och korttidsverksamhet för barn och ungdomar

Om LeanlinkTjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en...

Linköping
7 minuter sedan

Förste förskollärare till Sparvssångsvägen 100, Förskolor Åkerbo

Om UtbildningsförvaltningenTjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för...

Linköping
7 minuter sedan

Administratör till Birgittaskolan

Om UtbildningsförvaltningenTjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för...

Linköping
4 minuter sedan

Enhetschef inom Drift och underhåll

Dina arbetsuppgifter Denna nya tjänst finner du på nya enheten för Drift och underhåll. I detta uppdrag leder du 2 gruppchefer som säkerställer kommunens drift och underhåll inom markskötsel samt trafik och gata. Kompetenserna inom din enhet utgörs av bland annat driftingenjörer, stadsträdgårdsmästare, fastighetsförvaltare, trafikingenjörer och GIT koordinator, totalt 22 drivna medarbetare....

Linköping
7 minuter sedan
Meny