Försvarsmakten jobb

Sortera på: relevans - datum
Hittade 241 lediga platser

Livbataljonen söker skyttesoldater

Livbataljonen söker skyttesoldaterLivbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen härVi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer...

Uppsala
3 timmar sedan

Kompanikommendant

Militärhögskolan Karlberg söker Kompanikommendant med placering på Logistik - och säkerhetsavdelningen vid Kadettbataljonen.På Militärhögskolan Karlberg (MHS K) genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng samt fänriks grad vid anställning i...

Lidingö
3 timmar sedan

Ställföreträdande chef till Markstridsskolans genomförandeavdelning (Kvarn)

Markstridsskolan (MSS) är en del av Försvarsmakten och spelar en mycket viktig roll i att utbilda framtidens officerare i den svenska Försvarsmakten. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för MSS verksamhet innehåller MSS stab en avdelning som samordnar all MSS verksamhet, genomförandeavdelningen. MSS är geografiskt lokaliserad till två platser, där en del är lokaliserad i Skövde och den...

Motala
3 timmar sedan

K 3 söker yrkesinformatör till Regementsstaben

Befattningen erbjuderFörsvarsmakten försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Som yrkesinformatör är du en viktig del i vår strävan att öka förtroendet och visa upp vår verksamhet samt skapa engagemang för anställning i Försvarsmakten. Om sektionen Som yrkesinformatör är du en i gänget på kommunikationsavdelningen (G9) som ansvarar både för att...

Västra Götalands län
3 timmar sedan

Markstridsskolan söker Stf Ledningssystemschef till Divisionskaderstaben

Markstridsskolan (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen, understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar...

Skövde
3 timmar sedan

Sjöstridsskolan söker två GSS som stöd till värnpliktiga höstterminen 2022

Befattningen erbjuderHär erbjuds du en möjlighet att arbeta som hjälpinstruktör och mentor mot värnpliktiga under deras inledande värnpliktstid. Befattningen har tillkommit för att cirka 50 % av årets värnpliktskull består av kvinnor och i princip hela utbildningsorganisationen består av manliga befäl. Marinen har ett stort behov att rekrytera personal efter genomförd värnplikt och behöver då...

Karlskrona
3 timmar sedan

Sjöstridsskolan söker handläggare för publikationer

Sjöstridsskolans utvecklingsenhet är delaktig i marinens utveckling av nya förmågor, leder planering och genomförande av marinens större övningsverksamhet och genomför värderingsverksamhet i marinen. Inom utvecklingsområdet samordnar skolan framtagande av publikationer som reglementen, handböcker och läroböcker tillsammans med förbandens handläggare. Inom enheten arbetar civil och militär...

Karlskrona
3 timmar sedan

Fordonsmekaniker till Vidsel

Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den mekaniker vi söker till FMTS Markverkstad Vidsel.Vad kan vi erbjuda dig?Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att...

Älvsbyn
3 timmar sedan

Förrådspersonal till Servicesektionen vid Göta Ingenjörregemente

Om enhetenLogistikenheten stödjer garnisonens övriga enheter med bland annat verkstäder, teknisk utbildning, serviceförråd och godsmottagning. Logistikenheten förser övriga verksamheter inom Eksjö Garnison med materiel och förnödenheter och förrådshåller materiel och andra förnödenheter till garnisonens krigsförband.Då vi befinner oss i en tillväxtperiod och expanderar så behöver vi förstärka...

Jönköpings län
3 timmar sedan

Logistikhandläggare till Göta Ingenjörregemente

Om tjänstenLogistikhandläggaren tjänstgör vid logistikavdelningen i regementsstaben och arbetar huvudsakligen med materieltjänst avseende planering. Till detta kommer även förberedelser, uppföljning, redovisning och inventering samt uppföljning av avtalsuppfyllnad avseende service och tjänster.Tjänsten omfattar också att, efter genomförd internutbildning, stödja enheter/avdelningar med...

Jönköpings län
3 timmar sedan

Maskintjänstchef HMS Hercules civil/OR 6-7

Ekipagekompaniet är en del av Marinbasen. Ekipagekompaniet finns utgångsgrupperat i Karlskrona, Göteborg och Haninge (Berga/Muskö). Kompaniet stödjer Marina förband med bogsering, förhalning/ assistans, sjöarbeten, isbrytning, gods- och persontransporter, undervattens- och bärgningsarbeten, dykarbeten etc. Förbandet har även ansvaret för FM hamnar.HMS Hercules är tillsammans med sitt systerfartyg...

Stockholms län
3 timmar sedan

Ställföreträdande chef till Gods- och transportsektionen vid Göta Ingenjörregemente

Om enhetenLogistikenheten stödjer garnisonens övriga enheter med bland annat verkstäder, teknisk utbildning, serviceförråd och godsmottagning. Logistikenheten förser övriga verksamheter inom Eksjö Garnison med materiel och förnödenheter och förrådshåller materiel och andra förnödenheter till garnisonens krigsförband.Då vi befinner oss i en tillväxtperiod och expanderar så behöver vi förstärka...

Jönköpings län
3 timmar sedan

Arbetsmiljöhandläggare till Bodens Artilleriregemente

Bodens Artilleriregemente A 8 är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning och Close air support. Vid regementet finns en stab, artilleriets stridsskola och en artilleribataljon. A 8 är placerat i Boden och innehar idag ca 300 heltidsanställda. Vi står inför en stor tillväxt och söker dig som vill vara med på denna resa. Som anställd inom Försvarsmakten erbjuds du bland annat...

Boden
3 timmar sedan

Förrådspersonal till Insatsorganisationssektionen vid Göta Ingenjörregemente

Om enhetenVill du ha ett spännande arbete? Vill du vara med och utveckla och påverka en organisation som arbetar både i fredsorganisation och i krigsorganisation?Logistikenheten vid Göta Ingenjörregemente söker en ny kollega till befattningen förrådsman/kvinna till Insatsorganisationssektionen (IO) vid Försörjningsavdelningen. Logistikenheten stödjer garnisonens övriga enheter med bland annat...

Jönköpings län
3 timmar sedan

Lagsamordnare Markverkstad Umeå

Har du flerårig erfarenhet av kundmottagning och arbetsledning och söker en tjänst där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Då kan det här vara tjänsten för dig.Vad kan vi erbjuda digHos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ta eget ansvar...

Umeå
3 timmar sedan

Handläggare infrastruktur

Blekinge flygflottiljsöker Handläggare Infrastrukturtill FlottiljstabenVi söker dig som vill arbeta med bygg, anläggning och fastighetsfrågor.Blekinge flygflottilj använder en stor mängd byggnader för att lösa sina militära uppgifter. Därför är det mycket viktigt att flottiljen har god kompetens för att kunna föra dialog med Försvarsmaktens hyresvärd Fortverket samt med interna och externa...

Ronneby
3 timmar sedan

Handläggare till Sambandscentralen på Muskö

Människor -Prestigelös - IT-intresse - FlexibelVi söker dig som har ett IT-intresse och är en lagspelare. Vi är ett litet team som arbetar nära tillsammans för att lösa våra uppgifter på bästa sätt. Du har lätt för att anpassa dig i en föränderlig organisation och hanterar uppkomna uppgifter på ett prestigelöst sätt. Du är van vid och/eller kan tänka dig att arbeta skift (kvällar, nätter och...

Uppsala
3 timmar sedan

Rekryterare med med kunskap i förvaltningsrätt

Är du en erfaren rekryterare samt kunnig inom förvaltningsrätt och arkivlagen? Vi söker dig som förutom att stötta operativt i rekryteringar även vill vara rådgivande specialist inom de delar av förvaltningsrätt och arkivlagen som är kopplat till rekrytering. Befattningen erbjuder Vi är inne i en tillväxtfas och söker dig som vill vara med och bidra på den resan. Förutom intressanta...

Stockholm
3 timmar sedan

Rekryteringskoordinator till Göta Ingenjörregemente

Om enhetenRekryteringsorganisationen är en del av HR-avdelningen i Regementsstaben. Rekryteringsorganisationen vid Ing 2 verkar aktivt för att attraktion och rekrytering inom förbandet och i regionen fungerar och utvecklas. Detta gör vi genom att mötas på arenor där vår målgrupp finns genom att visa upp vår verksamhet och informera om Försvarsmakten, yrket och dess karriärvägar....

Jönköpings län
3 timmar sedan

Handläggare säkerhetstjänst FMTIS, Genomförandeenhet GE Norr

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.Nu söker vi en...

Boden
3 timmar sedan
Meny