Studenter sökes till uppdrag som nanny

9 mars 2021

Det är många studenter på universitet- och högskolor som vill ha en syssla vid sidan av sina studier. En bisyssla är ett sätt att få mer pengar i plånboken och samtidigt få en meriterande arbetslivserfarenhet. En vanlig bisyssla bland studenter är uppdraget som nanny. myNanny söker för närvarande fler studenter som vill göra skillnad som nanny.

Den svenska arbetsmarknaden ställer i många fall höga krav på den som söker en anställning. I dag kräver de flesta yrkena en avklarad högskole- och universitetsutbildning, men allt fler arbetsgivare ställer ofta krav på att studenterna har värdefulla sidomeriter under sin studietid. Rent konkret innebär det att arbetsgivare ofta premierar arbetssökande som har haft andra åtaganden vid sidan av studierna, i rekryteringsprocessen. Ett exempel på ett sådant meriterande åtagande är att arbeta som barnvakt. myNanny letar just nu efter studenter som är villiga att åta sig uppdrag som barnvakt.

Uppdraget som nanny går bra att kombinera med studier

Även om många studenter vill ha åtaganden vid sidan av sina studier, så är det många som tvekar inför att åta sig extrauppdrag på grund av att man är orolig över att det ska gå ut över studierna. Fördelen med att engagera sig som nanny är att man inte behöver missa föreläsningar eller obligatoriska moment i skolan, då uppdraget som regel är förlagt på kvällar och helger. myNanny är en av de största aktörerna på marknaden, men det finns även andra aktörer. Man kan även vara nanny hos NannyPoppins, en organisation som fokuserar på barnpassning till de yngsta.

Många familjer vill ha en student som nanny

Ett skäl till att många familjer vill anlita en student som barnvakt är att den har goda möjligheter att hjälpa barnet med sin läxläsning. Skatteverket tillåter att den som får RUT-avdrag för barnpassning får avsätta en mindre del av tiden åt läxläsning. En student har själv erfarenhet av att gå i skolan och har goda möjligheter att hjälpa barnen med läxläsning.

Den som arbetar som nanny och barnvakt får en bra ersättning

Studenter har som regel en pressad ekonomisk situation. Studiebidraget räcker till mat, förnödenheter och kurslitteratur. De allra flesta studenter har dock inte så mycket pengar över vid månadens slut för att köpa kläder och andra viktiga saker. Ett sätt att få mer pengar är att börja arbeta som barnflicka. Timersättningen för den som tar sig an uppdrag som nanny är bra och marknadsmässig. Ett bra sätt att förbättra sin ekonomiska situation är därför att börja ta sig an uppdrag som barnvakt.

Om myNanny barnvakt & barnpassning

myNanny är en av de största företagen i Sverige som arbetar med barnpassning. Bolaget har lång erfarenhet av att hjälpa familjer med omsorg av barn. Bolaget har genom åren engagerat många unga som barnvakter och erbjuder gott stöd till alla som åtar sig uppdrag inom barnpassning. Bolaget erbjuder en bra ersättning till sina nannys. Alla som hjälper familjer i egenskap av barnvakt, inom ramen för deras verksamhet, är försäkrade. Hör av dig till myNanny om du är intresserad av att bli nanny. Vill du läsa mer om barnpassning kan du istället besöka hemsidan om barnpassning.

Meny