Mobil biltvätt med vattenånga

15 februari 2021

Biltvätt och miljötänkande är ofta inte någon lyckad kombination. Men med hjälp av en ny teknik kan man nu få bilen ren samtidigt som miljöbelastningen skärs ner dramatiskt. Biltvätt med ånga är ett relativt nytt koncept i Skandinavien inom segmentet miljövänlig bilvård. Det är en fantastisk metod då man tvättar bilar utan att belasta miljön.

Ångbiltvätt är ett alternativ till konventionell vattentvätt. Tvättprocessen består i att rengöra bilar med torr ånga under högt tryck. Inget avloppsvatten genereras under processen, du behöver inte ha någon behörighet, du är mobil, du kan spara vatten och vara miljövänlig. Det är ett perfekt sätt att tjäna pengar!

Tack vare låga driftskostnader kan ångtvätt generera mycket mer vinst än en vanlig tvätt. Investeringskostnaderna är också mycket lägre jämfört med traditionella tvättar (du behöver inte en separator, ett avloppssystem eller vatten och särskilda tillstånd). Naturligtvis skiljer sig både vinst och kostnader beroende på var du befinner dig, men avkastningen på investeringen är mycket högre på kort sikt jämfört med en vanlig biltvättsanläggning.

Ångtvätt

Ångtvätt är ett nytt alternativ till konventionell vattentvätt. Tvättprocessen består i att rengöra bilar med torr ånga under högt tryck. Inget avloppsvatten genereras under processen, du behöver inte ha något vatten eller lagligt tillstånd, separator eller avloppssystem. Du är mobil och miljövänlig.

Mobil ångtvätt av bilar är inte bara det enklaste alternativet för biltvätt idag, den förbrukar minimalt med vatten och använder inga miljöfarliga kemikalier. Det är en miljövänlig teknik och du förbrukar mindre än 5-10 liter vatten per bil, medan det i en traditionell biltvätt används ca 100-150 liter.

Tack vare metoden med torr ånga kan du erbjuda dina mobila tjänster där man behöver dem. Ångtvätten är mobil, vilket medför att den kan användas var som helst där det finns tillgång till el. Hemma, på jobbet, vid stugan, parkeringsplatser vid stormarknader eller köpcentra. Nästan var som helst - kunden bestämmer var bilen skall tvättas.

Med ångtvätt tvättar du inte bara standardfordon. Ångtvätt har inga slipmedel och lämpar sig därför även för klassiska bilar, lyxiga limousiner eller motorcyklar. Tvätten lämnar en repfri och ren yta.

Sammanfattning

Ditt koncept är miljövänlig ångtvätt och rekond för bilar. Bilar tvättas med portabla aggregat som använder torrånga. Enligt konceptet åker du ut till kund och tvättar bilen på plats. Målgrupperna är privatpersoner men också företag och verkstäder. De flesta bilverkstäderna vill eller kan inte bygga egen tvätthall, de kan välja mellan att anlita dig eller köpa en egen biltvättmaskin.

Privata personer som kunder är främst de som har fina bilar och vill att de ska se snygga ut. Slutligen finns det många olika lokala företag som har företagsbilar och som kräver rena utseende. Alla dessa potentiella kunder behöver en biltvätt som passar deras behov och deras budget. Du kommer med glädje att fylla det behovet.

Så fungerar det

Varje bil bemannas om möjligt med två personer. All nödvändig utrustning – vatten, ångtvättmaskinen, mikrofiberdukar och gummimattor, arbetskläder – finns i bilen. Gummimattor och mikrofiberdukar behöver i regel tvättas någon gång i veckan (oftare på vintern om det är snö) – skickas till tvätteri som har oljeavskiljare. De portabla ångtvättarna förbrukar ca 1 liter diesel/timme.

Ditt biltvättsföretag kommer att erbjuda kunderna tre tjänster: utvändig biltvätt, interiörstädning och detaljer. Tvätt aggregaten som företaget använder i den egna tvätt verksamheten är dieseldrivna och placerade i lastutrymmet på den skåpbil du kommer använda.

Det går åt omkring 5-10 liter vatten per tvättad bil. Den mycket höga temperaturen på vattnet och att aggregatet sprutar ut vattnet i form av väldigt finfördelad ånga (torrånga) gör att bilarna går att få rena med både lite vatten och helt utan tvätt kemikalier. Undantaget är bilar som vintertid är kraftigt nedsmutsade med asfaltsrester och flygrost och kräver kallavfettning. När ångan kommer ut ur munstycket har den en temperatur på cirka 180 C grader och när den träffar bilkarossen cirka 100-120 C grader

Ett av de allra viktigaste försäljningsargumenten är miljön. Det räcker med en gummimatta under den del av bilen som tvättas för att samla upp tvättvattnet. En del av vattnet förångas och en del torkas upp med de mikro-fiberdukar som biltvättarna använder för att torka bilen ren med. Det är det som kan underlätta för kommunens miljöförvaltning att ge dig tillstånd att tvätta bilar på allmän plats.

Ambitionen kan bli att växa och etablera sig på fler ställen. Men klimatet är en begränsande faktor för hur lång en säsong blir. Är det vinter då temperaturen är 10 - 15 minusgrader -då blir det lite besvärligt att tvätta.

Kunder

Du segmenterar dina kunder efter typ av bil-ägande. Den typ av bil som en person äger säger volymer om deras körning, och därmed deras krav på biltvätt och detaljer.

1. Nya bilägare: Ägare av nyare bilar använder ofta en handtvättstjänst. Dessa ägare är mycket stolta över sina bilar och tar dem ofta till tvätthallen eller liknande. Målet med dessa kunder är att erbjuda regelbunden användning av dina tvätt tjänster. Syftet är att informera dessa kunder om att ditt företag kommer att hålla deras bil lika fräsch som den var den dagen de köpte den.

2. Äldre lyxbilsägare: Dessa människor har antingen ägt sina lyxbilar i flera år eller har inte råd med en ny lyxbil men vill ha en känsla av avslappnad körning. Båda dessa grupper vill hålla sina bilar i bästa möjliga form. De som har köpt begagnade bilar kommer ofta att spendera många timmar i sina bilar och lägger stor vikt vid att hålla sina bilar snygga. Dessa ägare tar in sina bilar för regelbundna tvättar och tillfälliga detaljer.

3. Ägare av sportbilar: Dessa människor är ofta yngre eller medelålders män och anser att deras bilar ska se bra ut. De kommer också att vara stolta över utseendet på sin bil och kommer att tvätta bilen (åtminstone) varje månad. Dessa förare kommer att vilja tvätta enstaka detaljer i sina bilar, men kommer att hålla sina bilar så rena att detaljerna inte kommer att behövas tvätta så ofta.

4. Livstidsägare: Många av dessa människor har ägt sina bilar i mer än fem eller sex år och är mer benägna att vara kvinnor. De är knutna till sina bilar som vänner och även om det kan vara mer förnuftigt för dem att köpa en ny bil, kommer de att ta in bilen för att tvätta dem ibland, när bilen är smutsig. De gillar att deras bilar ska se presentabla ut och vill hålla den i gott skick.

5. Återförsäljare: Det finns säkert en del nya och begagnade bilhandlare i ditt område. Dessa återförsäljare använder ofta externa biltvättstjänster för att detaljera sina fordon innan de säljs. Dessutom kan det finnas några andra bilhandlare inom längre distans.

6. Lokala företag och verkstäder: Vissa lokala företag har bilar och små skåpbilar som måste hållas rena för att bibehålla sin företagsimage. Dessa företag kommer att leta efter en kostnadseffektiv, effektiv biltvätt för att utföra denna tjänst och föredrar att använda en biltvättstjänst under veckan snarare än under helgerna, som allmänheten.

Konkurrens och dina fördelar

Biltvättsverksamheten består av många små konkurrenter. Allt från lokala barn som samlar in pengar till sin ungdomsgrupp på en lördag genom att städa bilar, till de automatiska biltvättmaskinerna. Men dessa två alternativ syftar till att möta behoven hos de prismedvetna individerna som väljer tjänsten helt enkelt så att de inte behöver städa bilen själva.

Ditt företags konkurrensfördel kommer att vara utrustning och kvaliteten. Du lägger stor vikt vid att använda den bästa utrustningen som i sin tur kommer skapa ett system som är både snabbt och effektivt, vilket kommer att hålla kostnaderna när det gäller tid per bil till ett minimum.

Nycklar till framgång

Din nyckel till framgång är:

• Att ses som en förstklassig biltvätt inom din nisch och ditt område.

• Ha en hög bruttovinstmarginal.

• Expandera till två platser efter tredje verksamhetsåret

Marknadsföring och försäljning

Din marknadsföringsstrategi är att attrahera kunder som kommer att vara återkommande användare och kommer att besöka verksamheten under de typiskt tysta tiderna. Det kommer inte att vara svårt att locka kunder under sommarmånaderna och på helgerna, vardagar, särskilt på vintern, kommer folk inte att tänka på att tvätta sina bilar. Av denna anledning kommer vi att rikta sig till människor som tenderar att inte vara begränsade till dessa hektiska tider.

Mer specifikt, i början kan du rikta dig främst på:

• Företagare som finns i området. Företagen behöver sina bilar tvättade under veckan under ordinarie öppettider. Du kommer att nå dem med pappersreklam och broschyrer som överlämnas till alla som arbetar i området. De får rabatt första gången de använder din tjänst för att prova.

• Pensionärer - du skickar erbjudanden hem till dem i området. Det är mindre troligt att denna demografi finns på sociala medier, men du kommer att delvis använda dessa för alla kampanjer de hittar online.

• Återförsäljare behöver bilar fräscha och tvättade oavsett tid på dygnet och veckan. Du satsar på att bygga ett mycket bra win-win förhållande med dessa återförsäljare. Detta kommer att ge ett konstant flöde av trafik.

En artikel i samarbete med 1000affarsideer.se

https://1000affarsideer.se/

Meny