Läxhjälp – en meriterande sysselsättning för studenter

25 februari 2021

Det är många studenter som vill ha en sidoinkomst under studierna. Studiebidraget räcker gott till hyran och de fasta utgifterna, men det räcker inte alltid för alla fritidsaktiviteter och inköp man önskar genomföra. Ett bra sätt att få lite extra pengar under studietiden är att börja arbeta med läxhjälp. Allakando söker just nu studenter som vill åta sig uppdrag inom läxhjälp som privatlärare.

I Sverige är det mycket vanligt att studenter har engagemang vid sidan av sina studier. Även om man studerar på heltid på ett svenskt universitet eller högskola så finns det ofta tid över för sidouppdrag på eftermiddagar, kvällar och helger. En av de främsta fördelarna med att ha extrauppdrag under sin studietid är att det är ett sätt att få in extrapengar, som man kan använda för att göra inköp eller för att avsätta pengar till ett bosparande. Många arbetsgivare ser det även som meriterande om man har haft åtagande vid sidan av sina studier. Det är dock viktigt att man hittar ett uppdrag som både är intressant och givande. Ett exempel på ett sådant uppdrag är att arbeta med läxhjälp.

Allakando söker privatlärare i olika ämnen

Allakando är en av Sveriges största företag som erbjuder läxhjälp. Bolaget erbjuder inte bara läxhjälp Stockholm, utan erbjuder sina tjänster över hela landet. Efterfrågan är stor på läxhjälp i olika ämnen, men störst efterfrågan är det på mattehjälp. Allakando söker därför studenter som kan åta sig uppdrag som lärare för att kunna möta den stora efterfrågan som finns hos familjer i hela landet. Arbetstiderna är flexibla och kan anpassas utifrån din studiesituation. Den som vill engagera sig i Allakando läxhjälp väljer själv hur många familjer den vill hjälpa och bestämmer arbetstiderna i samråd med varje enskild familj. Ersättningen betalas ut per undervisningstimme och är marknadsmässig. En annan aktör som erbjuder är SmartStudies läxhjälp.

Arbetsuppgifterna för en lärare inom läxhjälp

Den som är engagerad inom privatundervisning arbetar rent konkret med att stödja en elev i sina studier. Det innebär att man träffar eleven i sitt hem, på ett bibliotek eller på en annan plats som eleven tycker är lämplig och bistår den i sina studier. Det kan handla om att man hjälper till att förklara krångliga begrepp inför ett prov eller att man försöker hjälpa eleven att förbättra sin studieteknik. Undervisningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov och kan skilja sig betydligt från elev till elev.

Särskilt stort behov av studenter som vill arbeta som mattelärare

Svenska elever har i förhållande till andra länder betydligt svårare med matematik jämfört med andra ämnen. Detta återspeglar sig också i att matematik är det ämnet som flest elever efterfrågar läxhjälp i. Om du är duktig på matematik och har god kännedom om den matematik som lärs ut i grund- och gymnasieskolan har du därför goda möjligheter att få många uppdrag inom mattehjälp.

Övrigt om Allakando

Allakando driver även en hemsida om läxhjälp vars syfte är att ge tips på studieteknik som används inom läxhjälp. Hemsidan innehåller även tips om specifika kurser.

 
Meny