De nya möjligheterna i ett ändrat arbetslandskap

19 mars 2021

Pandemin har orsakat ett stort lidande runtom i världen. Många har förlorat sina jobb och det finns risk för att det lämnar djupa spår i en mängd olika branscher. Samtidigt har nya möjligheter öppnats upp för den som är proaktiv och har en förmåga att se de nya behov som uppstått på marknaden.

Eftersom många företag insett att de inte är beroende av att ha arbetstagare som besöker kontoret varje dag har de utvidgat processen vid rekrytering. De låter inte längre geografisk placering utgöra ett hinder när de söker personer till nyckelpositioner. Företaget kan ha sin hemadress i USA samtidigt som de rekryterar nya arbetstagare som bor i Sverige - bara som exempel.

Många möjligheter att hitta jobb

Det har inneburit nya möjligheter både för företagen och de som söker jobb. Även om det varit möjligt även tidigare, är det som att många företag vaknat upp först i samband med att pandemin ändrade förutsättningarna.

Alla jobb kan såklart inte skötas över nätet, men det finns enormt många möjligheter för den som är aktiv och/eller har ett specialintresse.

Arbetslandskapet har ändrat inom många branscher

Arbetslandskapet har ändrat inom en rad olika branscher. Hit hör bland annat fysiska butiker. Butiksdöden var ett begrepp redan innan pandemin slog till och det är en utveckling som nu accelerat. I takt med att allt fler tjänster har flyttat ut på nätet har det skapat ett större behov efter bra content online. Content är ett väldigt brett begrepp och kan innefatta allt från skrivna ordet till den visuella upplevelsen. Det är ett samlingsord för allt som bidrar till mervärde för mottagaren. I företagens fall är det oftast kunderna som besöker deras sajter.

Vi står inför stora samhällsförändringar som ändrat våra vanor och vårt shoppingbeteende. Det skapar nya behov hos företagen. Live Shopping är en av de tjänster som allt fler webbutiker erbjuder numera för att svara på de ändrade shoppingvanorna.

Det är bara ett exempel på ett område där många nya möjligheter dykt upp för den som söker jobb. Om du har ett stort intresse för kläder och mode finns möjligheter att bidra med innehåll till olika aktörer online.

Vi har redan sett att många webbshoppar som inriktar sig på dammode erbjuder live shopping. Mode för män är ett av de områden som av olika orsaker släpar efter lite i utvecklingen och där kommer sannolikt liknande tjänster att komma inom en nära framtid.

Kom ihåg att jobbsökning även handlar om att vara proaktiv och se möjligheterna innan de uppstår!

Att söka jobb på traditionell väg öppnar möjligheter

Via en traditionell jobbsökning på jobbannonser visar du ditt kunnande för företag på marknaden. Även om du inte skulle få just det jobb du söker kan andra positioner dyka upp som ett resultat. Det är speciellt viktigt att tänka på i tider med stora samhällsförändringar.

Det finns alltid ett stort sug efter kunniga arbetstagare med kunnande inom områden som IT och Developer, både i Sverige och utomlands. Det visar sig inte minst när du söker jobb inom IT på Jobsora. Det är allt färre jobb som kräver att du ens bor i närheten av din arbetsplats. Det finns många företag som rekryterar över hela världen för att hitta rätt kompetens.

Låt inte kraven på formell kompetens utgöra ett hinder vid jobbsökning. Allt fler företag söker efter förmågan efter att tänka utanför de traditionella ramarna. Då kanske just ditt specialintresse och din unika livserfarenhet vara en perfekt match för företagets behov.

Jobb hemifrån, fjärrarbete eller distansjobb?

Traditionellt sett har det varit viktigt att särskilja uttrycken då det handlar om att jobba på hemmaplan. Jobb som du kan göra hemifrån är precis som det låter, jobb du kan sköta utan att behöva besöka en fysisk arbetsplats. Att jobba på distans utgår ifrån antagandet att du jobbar hos ett företag eller en organisation som geografiskt sett finns i din närhet. Många har redan innan pandemin haft möjligheten att jobba flera dagar i veckan hemifrån och resten på kontoret.

Fjärrarbete (på engelska Remote Work) är ett brett uttryck som använts för att beskriva jobb som kan göras varifrån som helst i världen, så länge du har tillgång till elektricitet och internet.

Efter att pandemin slog till har dessa definitioner fått mindre betydelse. Det är många företag som kunnat konstatera att jobben kan skötas lika bra på distans… så till den grad att de numera blivit så kallade “Remote First” företag. Det innebär att arbetstagarna även efter att pandemin kommer att ha möjlighet att fortsätta jobba på distans, även om det geografiskt sett vore möjligt att jobba varje dag på kontoret.

Distansjobb erbjuder flexibilitet

Det finns många olika orsaker för att jobba på distans online, nu mer än någonsin. Kanske du är en upptagen mamma som önskar komma in i arbetslivet igen, men som samtidigt behöver flexibiliteten att kunna hämta upp dina barn från skolan och springa på olika ärenden? Eller kanske du har ett handikapp som gör det enklare att jobba hemifrån snarare än att ta sig till och från ett jobb varje dag?

Innan pandemin slog till var det också en ökande trend att som digital nomad resa runt i världen och samtidigt sköta jobbet över nätet. Denna möjlighet har av naturliga orsaker begränsats, men är fortsättningsvis lockande för många när det blir enklare att resa igen.

Avslutningsvis - se positivt på möjligheterna

I en post-Covid värld kommer arbetsmarknaden att ha ändrat i många avseenden. Miljarder av människor runtom i världen har blivit tvungna att jobba på distans på grund av pandemin.

Om du blivit av med jobbet kanske du behöver söka distansjobb på nätet av nödvändighet. Ifall du är orolig över din hälsa i dessa tider kan det vara motiverande att hitta ett säkert jobb som du kan göra varifrån som helst.

Då är du inte ensam och det finns många jobb som du kan göra distans både nu och i framtiden.

Vi är alla olika. Vissa vill ha den sociala samvaro som finns på en arbetsplats, medan distansjobb betyder bättre balans i arbetslivet för andra. Nyckeln till att hitta just det jobb du vill ha ligger i att tänka positivt och i förmågan att se möjligheterna snarare än hindren!

💬

 

 

 

 
Meny