Forsvarsmakten jobb i Uppsala

Jobs funna: 25
  LUFTSTRIDSSKOLAN i Uppsala söker Planeringsbefäl OR 6 till Fljstaben vid A578 Beskrivning av enheten LSS Flottiljstab A58 ansvarar för planering av Luftstridsskolans… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
LUFTSTRIDSSKOLAN BASBEFÄLSSKOLAN I UPPSALA SÖKER HUVUDLÄRARE FLYGBAS Sökande enhet: Luftstridsskolan/Basbefälskolan/Flygbasavdelningen, i Uppsala. Beskrivning av… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Luftstridsskolan i Uppsala söker Handläggare logistik till Logistikenhetens Logistikberedning, civil befattning. Är du den vi söker till vårt logistikstöd och bli… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Strilbataljon Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Har du det som krävs för att bli flygstridsledare? Nu kan du som är intresserad av att genomföra testerna skicka in en ansökan. Om du får godkänt resultat på testerna… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Vi söker en ny medarbetare till Försvarsmaktens Logistik (FMLOG), Joint Service Support (JSS) i Uppsala. JSS är en enhet under FMLOG. JSS arbetar i huvudsak med att… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Luftstridsskolan Stab Genomförandeavdelning (A3) i Uppsala söker Stridsledningsbefäl insats och beredskap. Beskrivning av enheten A3 är en avdelning inom… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum söker en Administrativ handläggare till Utbildningsenheten.   Sökande enhet Utbildningsenheten tillgodoser… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Luftstridsskolan i Uppsala söker Handläggare logistik till Logistikenhetens Logistikberedning, civil befattning.Är du den vi söker till vårt logistikstöd och bli föreståndare… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Luftstridsskolan i Uppsala söker Stridsledningsbefäl (OF1) till A3 Beskrivning av enheten A3 är en avdelning inom flottiljstaben som stödjer C LSS i ledning av… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Har du det som krävs för att bli pilot? Nu kan du som är intresserad av att genomföra testerna till pilot skicka in en ansökan. Om du får godkänt resultat på testerna kan… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Nu kan du som är intresserad skicka in en ansökan om att få göra Pilottest för att kunna söka utbildningsstart till hösten 2020.  Med godkänt pilottest kan du söka en… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Sökande enhet: Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
HR-generalist till Flygstaben! Vill du vara med och påverka och göra skillnad? Lockas du av att arbeta med kvalificerat HR-arbete i Flygvapnets högsta ledning? Flygstaben… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda. Förbandet har fem genomförandeenheter… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
FMUndSäkC söker nu en funktionsföreträdare Främmande stridskrafter. Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Funktionsavdelning förband. Sökande enhet: … Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en lärare HUMINT, OR 6-7. Befattningen är placerad vid Tolkskolans HUMINT-avdelning i Uppsala.… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Funktionsföreträdare nationell territoriell verksamhet (NTV) mot förband och militärregioner (MR) samt Evaluering (EVAL), OR 8 vid Försvarsmaktens underrättelse- och… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) Skolan bedriver grundläggande officersutbildning mot såväl officer- som specialistofficer inom flygstridsledning- och… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan
Om befattningen Stödavdelningen är en av sex avdelningar som ingår i Flygstaben och den består av tre sektioner, personal, logistik och samband. Stabsbefälets uppgift är att… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Uppsala — neuvoo.com: 4 timmar sedan