Forsvarsmakten jobb i Karlskrona

Jobs funna: 31
Vill du jobba som projektledare för garnisonsplaneringen? Då är du välkommen till Lokalplaneringsenhet Syd där vi nu söker en projektledare med placering på Marinbasen i… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Om enheten Vid HR Centrum finns Inköpsenheten som ansvarar för kommersiell verksamhet och består av fyra avdelningar; IT, Fast & AP, Ext R&T, Verk… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Sjöstridsskolan lägger grunden till svensk marin förmåga. Fokus för SSS verksamhet är de marina förbandens förmåga till väpnad strid. Detta fokus ska utgöra dimensionerande… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
  Befattningen erbjuder Efter godkänd uttagning påbörjar du din grundkurs vid enheten. Stort fokus kommer att vara på den nautiska kompetensen. Du kommer att utbildas i… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Enheten Ekipagekompaniet är ett av verkanskompanierna inom Marinbasen. Ekipagekompaniet finns utgångsgrupperat i Karlskrona, Göteborg och Haninge (Berga/Muskö). Kompaniet… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Befattningen erbjuder Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Teknik- och Vidmakthållandekontor, TVK Marin, är en sektion i Marinstabens Stödavdelning. TVK Marins huvudsyfte är att stödja försvarsgrenschefen med uniform hantering av den… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, är det strategiska ledningsförbandet och utgör fundamentet för Försvarsmaktens ledningsförmåga. … Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Ekipagekompaniet är ett av verkanskompanierna inom Marinbasen. Ekipagekompaniet finns utgångsgrupperat i Karlskrona, Göteborg och Haninge (Berga/Muskö). Kompaniet stödjer… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
FMTIS Genomförande enhet syd, söker fyra nya civila medarbetare som Anläggningsförvaltare med placeringsort en i Karlskrona, två i Hästveda och en i Linköping. … Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Försvarsmakten - VI försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer! Vill du bli en del av Försvarsmakten ”så att livet kan fortsätta… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Om enheten Vid Sjöstridsskolans utbildningsenhet bedrivs utbildning av personal för att tillgodose de marina krigsförbandens behov. Verksamheten omfattar utbildning inom… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Om enheten Vid Sjöstridsskolans utbildningsenhet bedrivs utbildning av personal för att tillgodose de marina krigsförbandens behov. Verksamheten omfattar utbildning inom… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Om enheten Sjöstridsskolan (SSS) lägger grunden till svensk marin förmåga. Fokus för SSS verksamhet är de marina förbandens förmåga till väpnad strid. Detta fokus ska utgöra… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Vill du jobba som projektledare för garnisonsplaneringen? Då är du välkommen till Lokalplaneringsenhet Syd där vi nu söker en projektledare med placering på Marinbasen i… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Sjöstridsskolan, SSS, lägger grunden till svensk marin förmåga. Fokus för SSS verksamhet är de marina förbandens förmåga till väpnad strid. Detta fokus ska utgöra… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Enheten Ekipagekompaniet är ett av verkanskompanierna inom Marinbasen. Ekipagekompaniet finns utgångsgrupperat i Karlskrona, Göteborg och Haninge (Berga/Muskö). Kompaniet… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Om enheten Sjöstridsskolan (SSS) lägger grunden till svensk marin förmåga. Fokus för SSS verksamhet är de marina förbandens förmåga till väpnad strid. Detta fokus ska… Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan
Vill du jobba med ekonomi, avtal och lokaler? Då är du välkommen till Lokalplaneringsenhet Syd där vi nu söker en administratör med placering på Marinbasen i Karlskrona. … Fullständig beskrivning
Forsvarsmakten, Karlskrona — neuvoo.com: 10 timmar sedan