Borås Stad jobb i Borås

Jobs funna: 6
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar med stöd- och hjälpinsatser inom funktionshinderområdet/LSS. Förvaltningen bedriver gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet och… Fullständig beskrivning
Borås Stad, Borås — neuvoo.com: 17 timmar sedan
På Lokalförsörjningsförvaltningen är vi 40 anställda som ansvarar för stadens fastigheter. Vi bygger och tar hand om grundskolor, förskolor och specialboenden, men också… Fullständig beskrivning
Borås Stad, Borås — neuvoo.com: 17 timmar sedan
Grundskoleförvaltningen, Borås Stad. Nyskapande utmaningar och utvecklingsfrågor är i fokus. Genom goda relationer, processäganden och fokuserat arbete med elevers… Fullständig beskrivning
Borås Stad, Borås — neuvoo.com: 17 timmar sedan
Barnahus Älvsborg är en verksamhet som startade år 2015 och samordnar samhällets insatser för barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott. Verksamheten är… Fullständig beskrivning
Borås Stad, Borås — neuvoo.com: 18 timmar sedan
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar med stöd- och hjälpinsatser inom funktionshinderområdet. Förvaltningen bedriver gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet och… Fullständig beskrivning
Borås Stad, Borås — neuvoo.com: 18 timmar sedan
Miljöförvaltningen, som har cirka 70 medarbetare och är indelad i fem avdelningar, arbetar för att förbättra boråsarnas livsmiljö och hälsa i linje med stadens miljömål och… Fullständig beskrivning
Borås Stad, Borås — neuvoo.com: 18 timmar sedan